Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. & Enright, R. (2015).  Αξιοποιώντας τον Καλύτερό μου Εαυτό. Μια στρατηγική αντιμετώπισης θυμού και βίας μέσα από την πρακτική της συγχώρησηςΑθήνα: Εκδόσεις  Γρηγόρη.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2017). Σύγκρουση και Συνύπαρξη στο σχολείο και στην κοινότητα. Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Συγχώρηση. Προγράμματα και σχέδια εργασίαςΑθήνα: Εκδόσεις  Γρηγόρη.

Κακαβούλης, Αλεξ. (2016). Συγχώρηση. Ο Δύσκολος Δρόμος. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός

Ράντζου, Μ. (2016). Η συγγνώμη και η συγχώρηση στη διαπροσωπική επικοινωνία των εφήβων και η ελληνορθόδοξη παιδεία. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Enright, R. D. (2001). Forgiveness is a choice. Washington, DC: American Psychological Association.

Enright, R. D. (2012). The Forgiving Life: A Pathway to Overcoming Resentment and Creating a Legacy of Love. Washington, DC: American Psychological Association.

Enright, R.D. (2015). 8 keys to forgiveness. New York: Norton.

Worthington, E. L., Jr. (2006). Forgiveness and reconciliation: Theory and application. New York: Brunner/Routledge

Worthington, E. L., Jr. (2008). Steps to REACH forgiveness and to reconcile . Boston: Pearson Custom Publishing.

Worthington, E. L., Jr. (2005). The power of forgiving. Philadelphia: Templeton Foundation Press

Ταινιοθήκη

Forgiveness by Ian Gabriel  (2004)

The Power of Forgiveness (2007) by Martin Doblmeier

The Big Question (2009)

As We Forgive (2010)

The Railway Man (για μεγαλύτερα παιδιά λόγω των βίαιων σκηνών)

Αρέσει σε %d bloggers: